Regler for melkespannkasting

REGLER FOR
MELKESPANNKASTING

360 graders slengkast er IKKE tillatt
Max 3 kast per person

BARNEKLASSENE:
Det året man fyller 17 år rykker
man opp til dame-og herreklassen

PENSJONISTKLASSENE:
Personer som har fylt eller fyller 67 år i
løpet av 2013 kan stille i pensjonistklassen

20-LITERS SPANN BENYTTES AV:
• Jenter
• Gutter
• Damer
• Pensjonist dame

30-LITERS SPANN BENYTTES AV:
• Herre
• Pensjonist herre