Åpningstale

Kjære markedsgjester!

Jeg har fått i hyggelig oppdrag å ønske dere velkommen til Tårstad-dagan.

I år er det litt spesielt på den måten at det er 10. året det inviteres til trivelig augusthelg.

Når vi har holdt det gående så lenge skyldes det i hovedsak at vi har en hard kjerne med dyktige damer som i mars hvert år starter organiseringen av årets festdag i bygda. Disse damene har et overmot som gjør at vi kan prise oss lykkelig for at det er markedsdag og ikke fjellklatring de drar oss med på. Jeg skal ikke nevne navn på hver enkelt av disse mest gale, men på vegne av bygda takke Tårstad-dagkomiteen for deres innsats gjennom 10 år.

Og det kanskje mest fantastiske med deres innsats er at de gjennom disse 10 årene har fått med seg hele bygda til en formidabel dugsnadsinnsats. Det har vært trivelig og bidratt til å binde bygda sammen.

Komiteen har skapt og gitt innhold til slagordet «Bygda vi trives i».

Komiteen har også vært dyktig til å markedsføre bygda og arrangementet og det er derfor ikke så overraskende at de i år også har valgt å investere i et prosjekt som skal bidra til å styrke identiteten til bygda.

I det jeg erklærer den 10. Tårstad-dagen for åpnet, ber jeg styrets leder avduke året overraskelse fra komiteen.